Vegetačný substrát

Vrstva vegetačného substrátu je intenzívne prerastená koreňmi a musí poskytovať správne podmienky na rast vegetácie na streche. Vegetačné substráty na ozelenenie striech majú skutočne všestranné funkcie. Kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu vegetačných substrátov sú kapacita akumulácie vody, štruktúrna stabilita, priepustnosť vody a rozdelenie veľkosti zŕn.