Vegetačný substrát

Vegetačný substrát pre zelené strechy predstavuje základný stavebný prvok, ktorý zabezpečuje životaschopnosť a úspech strešnej záhrady. Okrem podpory vegetácie tiež chráni budovu, pomáha regulovať teplotu a zadržiava dažďovú vodu.

Výber správneho substrátu si vyžaduje zohľadnenie viacerých dôležitých faktorov. Pri výbere substrátu je kľúčové brať do úvahy rôzne aspekty. Substráty by mali poskytovať adekvátnu vodnú kapacitu pre rastliny, ale zároveň zabezpečiť dostatočnú drenáž, aby sa predišlo premočeniu a potenciálnemu poškodeniu koreňového systému.

Priepustnosť vody je tiež nevyhnutná. Pri navrhovaní zelenej strechy potrebujeme zabezpečiť, aby sa nadbytočná voda rýchlo odvádzala. Tým pádom sa bude predchádzať akumulácii vody, ktorá by mohla poškodiť strechu alebo podporovať rast patogénov. Štruktúrna stabilita je ďalším kľúčovým faktorom. Substrát musí byť dostatočne pevný a stabilný, aby vydržal váhu rastlín, vrátane ich koreňového systému, ako aj prípadné zaťaženie snehom alebo vetrom. Zároveň by mal byť dostatočne porézny, aby umožňoval koreňom rast a dýchaniu.

Vegetačné substráty pre zelené strechy sa zvyčajne skladajú z organických a anorganických materiálov. Organické zložky, ako je kompost alebo rašelina, poskytujú živiny pre rastliny a podporujú mikrobiálny život. Anorganické materiály, ako sú expandovaná bridlica, keramzit, láva a pemza zvyšujú drenáž a fyzikálnu stabilitu substrátu.

V našej ponuke nájdete vegetačné substráty pre extenzívne aj intenzívne zelené strechy.

Čítať viac