Separačná a klzná vrstva

Pre správnu funkciu a zaručenie dlhovekosti zelených striech je kľúčové venovať pozornosť ich vrstvám. Medzi tieto vrstvy patria separačná a klzná vrstva.

Separačná vrstva slúži na oddelenie materiálov, ktoré nie sú chemicky kompatibilné. Týmto spôsobom chráni strešnú membránu pred nežiaducimi chemickými reakciami, ktoré by mohli poškodiť strechu alebo skrátiť jej životnosť. V kontexte zelenej strechy táto vrstva zabraňuje priamemu kontaktu medzi koreňmi rastlín a hydroizolačnou vrstvou strechy, čím zabraňuje možnému prerastaniu koreňov a poškodeniu hydroizolácie.

Klzná vrstva na druhej strane zohráva rovnako kritickú úlohu tým, že zabraňuje neželanému prenosu síl medzi rôznymi vrstvami strechy. Je kľúčová, hlavne ak sa použijú na streche ťažké materiály, ako sú ťažšie rastliny alebo dokonca stromy. Klzná vrstva zmierňuje trenie a umožňuje určitý stupeň nezávislého pohybu medzi vrstvami, čo pomáha predchádzať praskaniu alebo poškodeniu hydroizolačnej vrstvy v dôsledku teplotných zmien, osídlenia alebo iných dynamických síl pôsobiacich na strechu.

Integrácia separačnej a klznej vrstvy do jednej predstavuje efektívne riešenie. Tento prístup zjednodušuje konštrukciu zelenej strechy a zároveň zabezpečuje jej funkčnosť a dlhovekosť.

Separačná polyetylénová fólia BauderGREEN PE 02, vyrobená z recyklovaných granúl, sa používa ako separačná a klzná vrstva pri skladbe zelenej strechy. Odoláva asfaltu a polystyrénu, pričom sa dá použiť v jednej alebo dvoch vrstvách.

Čítať viac
Filtrácia
Balenie
Materiál
Merná jednotka
Použitie
Výrobca
Výrobok
Cena
Zrušiť filter