Ochranná vrstva

Ochranná vrstva pri zelenej streche predstavuje kľúčový element celého systému, ktorý zabezpečuje dlhodobú funkčnosť a udržateľnosť strechy. Jej primárnou úlohou je chrániť strešnú hydroizoláciu pred mechanickým poškodením. Poškodenie vrstvy môže vzniknúť už pri inštalácii alebo neskôr kvôli koreňom rastlín či pôsobením externej mechanickej sily.

Pri navrhovaní tejto vrstvy sa musí zabezpečiť, aby odolala potenciálnemu mechanickému poškodeniu a zároveň umožnila plynulú cirkuláciu vody a vzduchu, čo podporuje zdravý rast rastlín a predchádza hnilobe. Produkty od spoločnosti BAUDER sa vyrábajú zo zmesi vláken polyesteru a regenerátu polypropylénu.

Výber správnej vrstvy je závislý od typu zelenej strechy (extenzívna alebo intenzívna) a od konkrétnych požiadaviek na jej použitie. Pri extenzívnych zelených strechách, kde je vegetácia skôr nízka a nevyžaduje si veľkú údržbu, môže byť ochranná vrstva tenšia. Naopak, intenzívne zelené strechy, ktoré podporujú rozmanitejšie a vyššie druhy vegetácie, vyžadujú robustnejšiu ochrannú vrstvu, ktorá dokáže odolávať väčšej záťaži.

Navrhovanie ochrannej vrstvy vyžaduje zabezpečenie jej kompatibility s ostatnými komponentmi zelenej strechy, vrátane systémov drenáže, filtrácie a substrátu podporujúceho vegetáciu. Táto súčinnosť medzi jednotlivými vrstvami zabezpečuje celkovú efektivitu a funkčnosť zelenej strechy.

V konečnom dôsledku, táto vrstva zohráva nezastupiteľnú úlohu v ochrane hydroizolačnej vrstvy pred poškodením, čím prispieva k dlhodobej udržateľnosti a funkčnosti zelenej strechy. Správny výber a inštalácia ochrannej vrstvy sú preto kľúčové pre úspech celého projektu zelenej strechy.

Čítať viac
Filtrácia
Balenie
Materiál
Merná jednotka
Použitie
Výrobca
Výrobok
Cena
Zrušiť filter
Názov produktu
Cena
Dostupnosť
1 – 8 z 8 produktov