Služby - Doprava zakúpeného tovaru nákladné auto LAMINA PREŠOV s nápismi strešné krytiny, odvetrané fasády, plechy skladom, zelené strechy

Doprava a platba

Ceny dopravy vrátane balného s DPH:

 • hodnota nákupu do 59,99 EUR – cena dopravy  6 EUR
 • hodnota nákupu od 60 do do 149,99 EUR – cena dopravy  10 EUR
 • hodnota nákupu od 149,99 do do 249,99 EUR – cena dopravy  15 EUR
 • hodnota nákupu nad  250 EUR – doprava ZDARMA

Pri nadrozmerných výrobkoch účtujeme jednorazový poplatok 15 EUR. 

Medzi nadrozmerné výrobky patria:

 • prvky odkvapových systémov dlhé 2 m, 3m, 4m
 • strešné podhľady
 • strešné fólie
 • oplechovanie

DOPRAVA ZDARMA sa nevzťahuje na plechy!

V prípade odberu väčšieho množstva plechov nás prosím kontaktujte pre možnosť individuálnej kalkulácie ceny dopravy.

 

Orientačný čas dodania (od pripísania platby na náš účet)

Produkty:

 • Na sklade – 3 až 5 pracovných dní.
 • Na externom sklade – 3 až 14 pracovných dní, presnejšie termíny sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Termín upresníme pri objednávke.
 • Na objednávku – 7 až 14 dní pracovných dní. Termín upresníme pri objednávke.

∗ Naši dodávatelia, ako je BAUDER, k nám 1x do týždňa doručujú objednaný tovar.  

Pravidelná dodávka tovaru od našich dodávateľov k nám do LAMINY PREŠOV
Doručenie tovaru od našich dodávateľov k nám do LAMINY PREŠOV

Osobný odber

Je možný z predajne/výdajného skladu: LAMINA PREŠOV, s.r.o., Jesenná 5, 080 05 Prešov,  Po – Pia: 07:00 – 15:30 hod.

 

Kuriérske spoločnosti

Pri doručovaní zásielok spolupracujeme s kuriérskymi spoločnosťami Toptrans a GLS. Vieme vám poslať  aj nadrozmerné tovary do dĺžky 4 metrov.  (Dlhšie 5-6 metrové kusy posielame len našimi autami).

Zásielku u nás najprv dobre zabalíme a označíme. Kuriérske spoločnosti ju od nás prevezmú a doručia k vám zvyčajne nasledujúci pracovný deň.

Číslo potrebné na sledovanie zásielky vám príde e-mailom.

Upozornenie! Pri preberaní zásielky od kuriéra si ju dôkladne skontrolujte. V prípade, že je zásielka poškodená, je potrebné, aby bolo poškodenie zaznamenané do prepravného listu/terminálu pri preberaní tovaru, inak nebude môcť byť reklamácia uznaná. Ak nebudete tovar preberať Vy, ale osoba, ktorú na to poveríte, upozornite ju na túto skutočnosť.

 

Balenie zásielok v LAMINE PREŠOV - odkvapy.sk
Balíky pripravené na odoslanie LAMINA PREŠOV - odkvapy.sk
Preprava zásielok kurierom Toptrans - LAMINA PREŠOV - odkvapy.sk

Rozvoz našimi autami

Pravidelný rozvoz tovaru našimi vozidlami zabezpečujeme v týchto krajoch SR:

 • Prešovský,
 • Košický,
 • polovica Žilinského a Banskobystrického kraja.

∗ Pri väčších objednávkach aj po celom Slovensku.

∗ Možnosť vykládky hydraulickou rukou.

Doprava tovaru našimi autami LAMINA PREŠOV - odkvapy.sk
Služby - Doprava zakúpeného tovaru nákladné auto LAMINA PREŠOV s nápismi strešné krytiny, odvetrané fasády, plechy skladom, zelené strechy
Rozvoz našimi autami LAMINA PREŠOV - odkvapy.sk

Platobné možnosti

Pri e-shopových objednávkach si môžete vybrať  z týchto  spôsobov platieb vopred:

 • Platba kartou online – GP webpay – Visa, Mastercard.
 • Google Pay.
 • Platba vopred prevodom na účet.

Bankové spojenie na náš účet potrebné na uhradenie objednávky: 

LAMINA PREŠOV, s.r.o.

 • Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Prešov
 • Číslo účtu: 51 8887 6364
 • Kód banky: 0900
 • IBAN: SK23 0900 0000 0051 8887 6364
 • BIC/SWIFT: GIBASKBX
 • Variabilný symbol: číslo vašej objednávky

Po ukončení objednávky v e-shope obdržíte e-mail s vyššie uvedenými podrobnosťami potrebnými pre bankový prevod. Na identifikáciu platby použite číslo vašej objednávky.

Objednávku začíname realizovať až po pripísaní platby na náš účet.  

Možnosť platby na faktúru so splatnosťou je dostupná iba pre stálych odberateľov.

Platba na dobierku alebo platba nášmu šoférovi pri doručení tovaru je možná po vzájomnej dohode.

Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: LAMINA PREŠOV, s. r. o., IČO: 44558902, Jesenná 5, 080 05 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka číslo: 21117/P (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Dodacie a platobné podmienky

(článok 5. Obchodných a reklamačných podmienok)

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.6. Kupujúci môže skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.7. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

 

6. Kúpna cena

(článok 6. Obchodných a reklamačných podmienok)

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). V prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.