Areál spoločnosti LAMINA PREŠOV

O spoločnosti

logo LAMINA PREŠOV

Internetový obchod www.odkvapy.sk prevádzkovaný spoločnosťou LAMINA PREŠOV.

Vznikol, aby Vám uľahčil nákup všetkého potrebného pre strechu a fasádu. Naším hlavným cieľom je využitie našich dlhoročných skúseností a znalostí v strechárskej brandži a dodanie Vám kvalitného produktu za dobrú cenu, čo najrýchlejšie.

Sme LAMINA PREŠOV

Výrobno-obchodná spoločnosť založená roku 1989. Naším hlavným krédom je „ CHRÁNIME TO NAJVZÁCNEJŠIE „ a preto vyrábame kvalitné strešné krytiny a fasády. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto spolupracujeme a nakupujeme kvalitné materiály od renomovaných výrobcov. Výroba prebieha na moderných CNC strojoch. V našej spoločnosti každoročne organizujeme odborné školenia pre montážnikov a našich partnerov.

Podnikáme na základe princípov čestnosti a etického správania.

Dodržiavaním týchto zásad a férovou prácou sa snažíme získať podporu všetkých, ktorí poznajú naše podnikateľské myslenie. Férové, čestné, poctivé a etické správanie v podnikaní je našim základným princípom pre náš dlhodobý obchodný úspech.

To všetko robíme preto, aby sme ochránili pre Vás to najvzácnejšie - „Váš domov a rodinu“.                                  

                                                                                                                               Stanislav Ribovič

V princípe podnikania je našou najvyššou prioritou bezpečnosť a ochrana našich pracovníkov a zákazníkov.

Rešpektujeme a uznávame prínos jednotlivých zamestnancov k celkovému úspechu firmy.

Našim obchodným partnerom poskytujeme kvalitné produkty a odborné služby, ktoré neprestajne zlepšujeme.

Nie sme ľahostajný k životnému prostrediu. V rámci naších možnosti robíme všetko k jeho podpore a zveľadeniu.

LAMINA PREŠOV
Člen cechu strechárov Slovenska

Zaraďujeme sa medzi členov:

  1. INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE ROOFING TRADE
  2. SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV