Filtračná vrstva

Filtračná vrstva na zelenej streche predstavuje jednu z nevyhnutných komponentov systému, ktorá plní funkciu ochrany drenážnej vrstvy pred zanesením. Jej hlavnou úlohou je zabrániť prechodu jemných častíc z vegetačného substrátu do drenážneho systému. Táto vrstva je obvykle vytvorená z geotextílie alebo iného priedušného materiálu, ktorý umožňuje prenikanie vody a súčasne zadržiava tuhé častice. Materiál pre filtračnú vrstvu musí byť odolný proti rozkladu a schopný odolať vonkajším poveternostným podmienkam, UV žiareniu, mrázu či extrémne teplotám.

Účinnosť filtračnej vrstvy má priamy vplyv na celkovú trvanlivosť a funkčnosť zelenej strechy. Ak by filtračná vrstva nefungovala správne, mohlo by dôjsť k upchaniu drenážnej vrstvy, čo by viedlo k akumulácii vody. Zároveň by mohlo dôjsť k nadmernej erózii vegetačného substrátu, čo by ohrozilo rast a stabilitu rastlín.

Pri výbere materiálu pre filtračnú vrstvu musíte zvážiť, aké rastliny sa budú na streche pestovať. Niektoré rastliny môžu produkovať viac organického odpadu alebo mať iné požiadavky na prechod vody a vzduchu, a preto odporúčame zvoliť materiál, ktorý týmto potrebám vyhovuje.

Okrem toho filtračná vrstva pomáha pri zadržiavaní vody v substráte, čo umožňuje rastlinám lepšie využívať zrážky a znižuje potrebu zavlažovania. Taktiež môže prispieť k zlepšeniu kvality odtokovej vody zelenej strechy, pretože odstraňuje z nej suspendované častice.

Vzhľadom na všetky tieto funkcie je táto vrstva na zelenej streche neodmysliteľnou súčasťou. Pri správnom návrhu a inštalácii je zárukou toho, že zelená strecha bude nielen esteticky príťažlivá, ale aj funkčná a prospešná pre budovu aj okolie.

U nás nájdete filtračné rúna najvyššej kvality od značky BAUDER v dvoch šírkach, vyrábané z polypropylénu.

Čítať viac