Filtračná vrstva

Filtračná vrstva v skladbe zelenej strechy zabraňuje vylučovaniu jemných častíc z vegetačného substrátu do drenážnej vrstvy a zaisťuje tak jej funkčnosť.