Zelené strechy

Zelené strechy, známe tiež ako vegetačné strechy, sú pokryté vegetáciou a pôdou, slúžia v architektúre ako ekologické riešenia zvyšujúce udržateľnosť a zlepšujúce životné prostredie. Zelené strechy sa delia na dva typy – intenzívne a extenzívne.

Vyspelé systémové skladby pre extenzívne a intenzívne zelené strechy od firmy Bauder vás nesklamú.

Extenzívne vegetačné strechy majú nižšiu váhu a vyžadujú minimálnu údržbu. Pochôdzne sú iba v rámci kontroly a údržby plochy. Tvoria ich nenáročné rastliny, prevažne nízkeho vzrastu (napr. rozchodníkmi). Tieto strechy vyžadujú minimálne zavlažovanie a hnojenie.

Intenzívne vegetačné strechy poskytujú bohaté a rôznorodé záhradné priestory na strechách budov, čím zvyšujú estetickú príťažlivosť, podporujú biodiverzitu. Okrem toho vytvárajú príjemné rekreačné zóny pre obyvateľov a návštevníkov.

Zelené strechy ponúkajú rad výhod, ktoré prispievajú nielen k estetike a funkčnosti budov, ale aj k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality života v mestských oblastiach. Taktiež zlepšujú tepelnú izoláciu budov, čo môže znížiť náklady na kúrenie v zime a chladenie v lete, čím prispievajú k energetickým úsporám. Takisto zadržiavajú dažďovú vodu, čím znižujú mestský odtok a riziko povodní. Zelené strechy tiež zlepšujú kvalitu vzduchu v mestách. Rastliny na strechách pohlcujú znečisťujúce látky a produkujú kyslík, zlepšujú kvalitu vzduchu absorpciou znečistenia a CO2 a esteticky obohacujú mestské prostredie.

Z týchto dôvodov sa takéto strešné záhrady stávajú čoraz populárnejšou voľbou pre trvalo udržateľné stavebné projekty.

Aj keď tieto strechy prinášajú mnoho výhod, existujú aj určité nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pri ich plánovaní a realizácii. Jednou z hlavných nevýhod vegetačných striech sú vyššie počiatočné náklady na inštaláciu v porovnaní s tradičnými strechami. Intenzívne zelené strechy potrebujú pravidelnú údržbu, ako je zavlažovanie a hnojenie, čo zvyšuje časovú a finančnú náročnosť. Obmedzený výber rastlín pre vegetačné strechy vyžaduje starostlivý výber.

Zelené strechy, navzdory počiatočným vyšším nákladom a údržbe, získavajú na popularite v mestách vďaka ich environmentálnym výhodám a energetickým úsporám. 

Čítať viac

Príkladové systémové skladby vegetačných striech:

     

Vyberte si jednotlivé komponenty zelenej strechy:           

Filtrácia
Balenie
Materiál
Merná jednotka
Minerálny základ
Použitie
Výrobca
Výrobok
Cena
Zrušiť filter
Názov produktu
Cena
Dostupnosť
1 – 12 z 32 produktov
  • 1 / 3