Muž s troma rukami na streche - banner blogového článku

Ako správne zvoliť bezpečnostné prvky pre vašu strechu

  • 16. 11. 2023
  • Doplnky

Máte pocit, že pri práci na streche by sa vám zišla extra ruka? Naša nová blogová séria vám prezradí, ako vybrať ideálne bezpečnostné prvky, ktoré vám dodajú sebavedomie aj bez ruky navyše!

Ako správne zvoliť bezpečnostné prvky pre vašu strechu?

V srdci každého domu, budovy či stavby sa nachádza strecha. Je to ona, ktorá nás chráni pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, poskytuje nám úkryt pred slnkom a zároveň udržuje naše obydlia v teple počas chladných zimných dní. Strecha je teda skutočne základným pilierom našich príbytkov. Avšak, koľko z nás skutočne venuje dostatočnú pozornosť jej bezpečnosti?

Bezpečnosť strechy je komplexná téma, ktorá zahŕňa rôzne faktory. V tomto blogovom príspevku sa zameriame na bezpečnostné prvky. Poďme sa spoločne pustiť do tejto témy a preskúmať, ako správne zvoliť bezpečnostné prvky pre vašu strechu. Bez ohľadu na to, či ste majiteľom novostavby, alebo staršieho domu, tieto rady a odporučenia vám pomôžu zabezpečiť, aby vaša strecha bola nielen pekná na pohľad, ale aj bezpečná.

Dôvody, prečo by ste mali zvážiť inštaláciu bezpečnostných prvkov na streche

Bezpečnosť

Bezpečnostné prvky, ako sú strešné lávky, stupne, záchytné systémy, kotviace body, zábradlia, či  snehové zábrany, môžu byť kľúčové v prevencii nešťastných udalostí. Patria sem napríklad pády z výšok, ktoré môžu mať katastrofálne následky. Okrem toho, bezpečnostné prvky zabezpečujú aj bezpečnosť tých, ktorí sa pohybujú okolo budovy. Je veľmi dôležité chrániť okoloidúcich pred možným padajúcim stavebným materiálom alebo snehom v zimnom období.

Prevencia poškodenia strechy

Keď hovoríme o bezpečnostných prvkoch na streche, nemusíme myslieť len na ľudskú bezpečnosť. Bezpečnostné prvky, ako sú snehové zábrany, môžu pomôcť chrániť samotnú strechu pred poškodením.

Ako sa hovorí, lepšia je prevencia ako liečba. Snežná záťaž môže spôsobiť vážne škody na streche, čo môže viesť k drahým opravám. Snežné zábrany zabraňujú tomu, aby sa na streche nahromadilo príliš veľa snehu a zároveň pomáhajú postupne a bezpečne odstraňovať sneh z povrchu strechy.

Legálna povinnosť

A nakoniec, ale rozhodne nie v poslednom poradí, je dôležité si uvedomiť, že inštalácia bezpečnostných prvkov na streche je často nielen dobrým nápadom, ale aj zákonnou povinnosťou. Právne predpisy sa líšia od štátu k štátu. Mnohé oblasti majú konkrétne kódy a predpisy týkajúce sa bezpečnostných prvkov na strechách, ktoré sú určené na ochranu ľudí a majetku.

Pri novostavbách by mali byť bezpečnostné prvky zahrnuté v projekte. Ani pri rekonštrukciách sa nebojte požiadať o pomoc odborníkov, ktorí vám môžu poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo. Budete si tak môcť byť istí,  že vaša strecha je nielen pekná, ale aj bezpečná a v súlade so všetkými platnými predpismi. (Odkaz na aktuálnu legislatívu nájdete na konci článku.)

Faktory ovplyvňujúce výber správnych bezpečnostných prvkov strechy

Nech už máte strechu jednoduchého alebo komplikovaného dizajnu, je potrebné dbať na to, aby bola vybavená primeranými bezpečnostnými prvkami. Na výber správnych prvkov vplývajú rôzne faktory, ako je typ strechy, klimatické pásmo, počasie a použitý materiál.

Typ a sklon strechy

Najprv sa zameriame na typ a sklon strechy. Existuje mnoho typov striech, od plochých po šikmé, s rôznymi tvarmi a dizajnmi. Bezpečnostné prvky pre strechu sa navrhujú tak, aby vyhovovali konkrétnym typom striech.

Napríklad, ploché strechy nie sú tak náchylné na poškodenie vetrom ako šikmé strechy, ale majú sklon k tvorbe vodných kaluží. Preto je pri plochých strechách dôležitým prvkom efektívny odvodňovací systém. Sú tiež problematické v oblastiach s vysokým snežením, pretože si budú vyžadovať manuálne odstraňovanie snehu.

Naopak, šikmé strechy sú častejšie vystavené silnému vetru a pri pokrývke snehu sa počíta s tým, že sa zo strechy zošmykne. Zo zákona, musia byť šikmé strechy strmšie ako 25o vybavené zachytávačmi zosúvajúceho snehu. Aj pri nižších sklonoch je našou zákonnou povinnosťou zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali chodcov a účastníkov cestnej premávky.

Podnebie a počasie

Podnebie a počasie sú ďalšími kľúčovými faktormi, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere bezpečnostných prvkov pre vašu strechu.

V oblastiach s častými búrkami alebo silnými vetrami by sa už pri navrhovaní strechy malo počítať s jej ochranou proti tlakovej a nasávacej sile, s jej dodatočným spevnením a pripevnením všetkých prvkov.

Pri plánovaní výstavby na Slovensku potrebujeme započítať do statických výpočtov aj predpokladané snehové zaťaženie (norma STN EN 1991-1-3). Závisí to napr. od zóny snehového zaťaženia,  nadmorskej výšky a sklonu strechy. Podľa toho sa navrhnú aj potrebné systémy na zadržiavanie snehu.

Materiál strechy

Materiál strešnej krytiny tiež významne ovplyvňuje výber bezpečnostných prvkov. Nie každý bezpečnostný prvok sa hodí na každý materiál strechy. Napríklad, kovové strechy môžu vyžadovať odlišné bezpečnostné opatrenia ako strechy pokryté šindľom.

Nielen materiál ale aj druh strešnej krytiny a jej tvar ovplyvňujú výber bezpečnostných prvkov. Bezpečnostné prvky v našom sortimente sa líšia upevňujúcimi konzolami, ktoré sú prispôsobené tvaru krytiny, napr. falcovanej krytine, krytine spájanej metódou „click“, alebo škridloplechom s vlnou.

Na záver, výber správnych bezpečnostných prvkov pre vašu strechu je základný krok k zabezpečeniu dlhej životnosti a bezpečnosti vášho domova. Prispôsobte svoj výber podľa typu a sklonu strechy, podnebia a počasia v oblasti, ako aj materiálu strechy. Nezabúdajte, že bezpečnosť by mala byť vždy prioritou.

Hlavné typy bezpečnostných prvkov na streche a ich správna inštalácii

Snehové zábrany

Začnime príbehom o jednom snežnom zimnom dni. Predstavte si, že je január a sedíte pohodlne v teple domova. Zrazu, s hlučným treskom, celá hromada snehu náhle spadne z vrchu vašej strechy až na zem. Takýto scenár je nielen náhly a prekvapujúci, ale môže byť aj veľmi nebezpečný.

Snehové zábrany sú dôležitým bezpečnostným prvkom strechy, ktorý pomáha zabrániť takýmto situáciám. Tieto zariadenia sa navrhujú tak, aby zadržiavali sneh a ľad na streche. Tak zabraňujú jeho náhlemu pádu. Najefektívnejšie je nainštalovať snehové zábrany pozdĺž okrajov strechy. Na týchto miestach je najväčšia pravdepodobnosť, že sneh a ľad sa zhromaždia a nebezpečne padnú.

Lapače snehu by sa mali inštalovať pred zimnou sezónou. Najlepšie je ich inštalovať pri pokojnom počasí, keď nie sú žiadne zrážky. Predídeme tak akýmkoľvek šmykom alebo nehodám. Spôsob inštalácie sa bude líšiť v závislosti od typu strešnej krytiny a špecifického produktu. Vždy postupujeme podľa montážneho návodu výrobcu.

Strešné lávky

Teraz sa premiestnime do sveta robotníkov, ktorí pracujú na výškach a ktorí každodenne riskujú svoje životy, aby udržiavali a opravovali strechy našich budov a rôzne zariadenia, ktoré sa na nej nachádzajú. Aj keď si to možno neuvedomujeme, strešné lávky sú pre nich životne dôležité.

Strešné lávky často voláme aj kominárske lávky alebo komínové lávky. Sú plošiny alebo mostíky, ktoré sa nainštalujú na strechu a poskytujú bezpečné miesto na chôdzu a prácu. Tieto lávky umožňujú pracovníkom pohybovať sa po streche bez toho, aby museli kráčať priamo po krytine. Tým sa znižuje riziko pošmyknutia alebo pádu, poprípade poškodenia strešnej krytiny.

Strešné lávky sa umiestňujú tak, aby poskytovali prístup k všetkým oblastiam, ktoré vyžadujú údržbu, ako sú komíny, ventilačné hlavice, antény alebo solárne panely. Najlepšie je ich inštalovať pri výstavbe strechy alebo pri jej renovácii, ale dajú sa nainštalovať aj dodatočne. Na niektorých typoch krytín, dokonca aj bez vytvárania otvorov v krytine. Na trhu sa objavili aj mobilné strešné lávky, ktoré uľahčujú prácu tam, kde nie sú nainštalované trvalé prvky strešnej komunikácie.

Spôsob inštalácie sa aj pri prvkoch strešnej komunikácie bude líšiť v závislosti od typu strešnej krytiny a špecifického produktu, preto vždy postupujeme podľa montážneho návodu výrobcu.

Systémy ochrany proti pádu

Teraz prejdime na ďalšie, veľmi dôležité bezpečnostné prvky strechy – systémy ochrany proti pádu. Sú medzi nimi napríklad kotviace body, lanové systémy, záchytné siete a zábradlia. Sú nevyhnutnosťou pre zabezpečenie pracovníkov pri práci vo výškach.

Téma ochrany proti pádu pri práci vo výškach je komplexná, preto je určite vhodné obrátiť sa s jej návrhom a realizáciou na špecialistov v tomto obore. Kotviace body je najlepšie inštalovať v rámci konštrukčného procesu strechy, ale môžeme ich pridať aj neskôr. Umiestňujú sa na strategických miestach po celej streche, tak aby zabezpečili bezpečný prístup do všetkých oblastí. Pri ich inštalácii sa riaďte pokynmi výrobcu. Skontrolujte ich pevné ukotvenie a schopnosť odolať silnému zaťaženiu.

Strešné výlezy a rebríky

Medzi ďalšie prvky strechy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť patria strešné výlezy a strešné, ako aj požiarne rebríky. Tieto prvky umožňujú rýchly a bezpečný prístup na strechu a z nej.

Ako vidíte, bezpečnostné prvky strechy sa líšia, ale všetky majú spoločný cieľ – chrániť vás, vaše majetky a tých, ktorí na streche pracujú. Pri výbere správnej kombinácie týchto bezpečnostných prvkov je dôležité brať do úvahy individuálne potreby a špecifiká strechy. Bezpečnosť je na prvom mieste. Venujte preto pozornosť správnej voľbe a inštalácii bezpečnostných prvkov. Budete môcť pracovať na streche s pokojom v duši, s vedomím, že ste chránení pred potenciálnymi nebezpečenstvami.

Na záver, ani údržbu a kontrolu bezpečnostných prvkov na streche by sme nemali prehliadať. Pravidelné kontroly a údržba pomôžu zabezpečiť, že tieto prvky budú fungovať správne, kedykoľvek ich budeme potrebovať. Zabezpečíme tak bezpečnosť všetkých, ktorí sa pohybujú na streche a okolo nej.

Kontrola by sme mali uskutočniť aspoň raz ročne, pri prvkoch strešnej komunikácie pred každým použitím. Častejšie kontroly vykonávame, ak sa bezpečnostné prvky používajú na komerčné účely alebo v oblastiach s drsným počasím.

Najčastejšie chyby pri výbere a montáži bezpečnostných prvkov

Ako sa hovorí, dal by sa napísať cely román o ľudských chybách. No ak by sme sa zameriavali na chyby pri výbere a montáži bezpečnostných prvkov pre vašu strechu, potom by ten náš román mal tri hlavné kapitoly: nedostatočná pozornosť venovaná bezpečnosti, nesprávna montáž a umiestnenie prvkov a nezhoda so stavebnými predpismi a normami.

Nedostatočná pozornosť venovaná bezpečnosti

Predstavte si, že ste sa vybrali na horolezeckú túru, ale nevzali ste si žiadnu ochrannú výbavu a pomôcky na lezenie. Považovali by ste to za bezpečné? To je, v skratke, prípad, kedy ľudia pri výstavbe svojho domova nevenujú dostatočnú pozornosť bezpečnosti strechy. Bezpečnostné prvky strechy sa často považujú za nepodstatné a zanedbateľné. V konečnom dôsledku to môže viesť k vážnym nebezpečenstvám, ako sú zranenia spôsobené pádom z výšky, poškodenie strechy alebo dokonca strata životov.

Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, a to nielen pri práci na výškach, ale aj pri samotnej konštrukcii a výbere správnych bezpečnostných prvkov. Výstup na strechu by ste si mali dobre naplánovať, vybaviť sa vhodným ochranným pracovným odevom, obuvou a pásom s potrebným náradím. Nezabudnite zohľadniť počasie a nevstupujte na strechu počas dažďa, silného vetra alebo mrazu.

Nesprávna montáž a umiestnenie prvkov

Bezpečnostné prvky nestačí len správne vybrať. Musíme ich aj správne namontovať a umiestniť. Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu strechy, ale aj k zvýšenému riziku pádu. Montáž by mali preto vykonávať skúsení odborníci, ktorí vedia, kde a ako správne umiestniť a upevniť bezpečnostné prvky.

Nezhoda so stavebnými predpismi a normami

Posledná kapitola by sa zameriavala na nezhodu so stavebnými predpismi a normami. Bez dodržiavania stavebných predpisov a noriem sa môžu vyskytnúť vážne problémy, ktoré by mohli mať za následok nielen finančné straty, ale aj ohrozenie životov.

Záver

Na záver, pri výbere a montáži bezpečnostných prvkov na strechu by sme mali brať do úvahy tieto tri kľúčové aspekty: venujte dostatočnú pozornosť bezpečnosti, uistite sa, že sú správne namontované a umiestnené a dodržiavajte všetky stavebné predpisy a normy. Ak sa tieto aspekty prehliadnu, dôsledky by mohli byť katastrofálne. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, pretože žiadny dom, bez ohľadu na to, ako je nádherný alebo luxusný, nestojí za riziko života.

Veríme, že tento príspevok vám poskytol užitočné informácie a pomohol vám lepšie pochopiť, prečo je také dôležité správne zvoliť bezpečnostné prvky pre vašu strechu. Zostaňte v bezpečí a užite si pokoj, ktorý prichádza s vedomím, že ste urobili všetko pre to, aby bola vaša strecha bezpečným miestom.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie a podporu pri výbere bezpečnostných prvkov na vašu strechu.

Odkazy a zdroje

Ako pokračovanie našej podrobnej diskusie o bezpečnostných prvkoch pre strechu, sme pripravili pre vás niekoľko kľúčových odkazov a zdrojov, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť túto tému a uľahčia vám rozhodovanie pri výbere správnych bezpečnostných prvkov pre vašu strechu.

Výrobky na našom e-shope

Ponúkame širokú škálu bezpečnostných prvkov pre strechy od renomovaných výrobcov.

Prehliadnite si našu ponuku bezpečnostných prvkov. Konkrétne popisy výrobkov vám pomôžu lepšie pochopiť, ako tieto bezpečnostné prvky fungujú a ako môžu prispieť k bezpečnosti vašej strechy.

Odkaz na normy

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach ustanovuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorá Vychádza zo zákona č. 124/2006 Z.z.. V prílohe č. 6 nájdete podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Tento zdroj poskytuje aktuálny prehľad tejto legislatívy: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-147

Povinnosti týkajúce sa zabránenia pádu snehu na verejné priestranstvá ustanovuje vyhláška č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-532 §26 Strechy stavby.