Zelené strechy – príroda tam, kde by ste ju najmenej čakali

 • 15. 04. 2024
 • Strechy

V súčasnej dobe, keď sa urbanizované plochy neustále rozrastajú a prírodné ekosystémy sú tlačené do úzadia, sa mnohí z nás snažia nájsť spôsoby, ako priniesť kúsok prírody späť do našich miest a domovov. Jedným z inovatívnych riešení, ktoré naberá na popularite, je koncept zelených striech. Ale čo to vlastne zelené strechy sú a aké benefity prinášajú?

Živé strechy – ekologické riešenie pre mestské prostredie

Zelené strechy, tiež označované ako vegetačné strechy alebo živé strechy, sú typom strešného pokrytia, ktoré sa vymyká tradičným materiálom. Na rozdiel od nich využívajú rastliny a substrát na vytvorenie živého ekosystému priamo nad našimi hlavami. 

Evolúcia zelených striech: od extenzívnych pokrytí po intenzívne ekosystémy

Existujú dva hlavné typy zelených striech: intenzívne a extenzívne. Extenzívne zelené strechy predstavujú jeden z typov zelených striech, ktoré vyžadujú minimálnu údržbu. Súčasne poskytujú všetky výhody, ktoré so sebou zelené strechy prinášajú. Na týchto strechách nájdeme nízko rastúce rastliny, ako sú trávy alebo rôzne druhy rozchodníkov. Tieto rastliny majú schopnosť prežiť v extrémnych podmienkach s minimálnou potrebou vody a údržby. Hrúbka substrátu na extenzívnych zelených strechách je pomerne nízka, pričom sa pohybuje v rozmedzí približne 8 až 15 centimetrov. Toto znižuje celkovú hmotnosť strechy a zároveň zníži záťaž na konštrukciu budovy. Tieto strechy sú ideálne pre plochy a budovy, kde primárnym cieľom nie je vytvorenie prístupného zeleného priestoru. Ich hlavným účelom je skôr zlepšiť energetickú efektivitu a prispieť k ekologickej rovnováhe.

extenzívna zelená strecha

Na druhej strane, intenzívne zelené strechy môžu slúžiť ako plnohodnotné záhrady na strechách. Ponúkajú možnosť pestovania širokej škály rastlín, vrátane kríkov a dokonca aj stromov. Vyžadujú si hrubší substrát, čo umožňuje rast väčším a náročnejším rastlinám. Tento typ zelenej strechy zvyčajne vyžaduje viac údržby, vrátane pravidelného zavlažovania, hnojenia a rezania. Navyše, je často navrhnutý s ohľadom na prístupnosť a využívanie ľuďmi. Intenzívne zelené strechy poskytujú nielen vizuálne a estetické výhody, ale môžu tiež vytvárať príjemné vonkajšie priestory pre odpočinok a rekreáciu. Vzhľadom na vyššiu hmotnosť a potreby údržby vyžadujú intenzívne zelené strechy pevnú konštrukciu a premyslené plánovanie.

intenzívna zelená strecha

Výhody zelených strešných systémov

Zlepšenie tepelnej izolácie – v lete zelené strechy pomáhajú udržiavať chladnejšiu teplotu vnútri budov, čím sa znižujú náklady na klimatizáciu. V zime naopak izolujú budovy a pomáhajú udržiavať teplo, čím sa znižujú energetické náklady. Okrem toho vrstva rastlín a substrátu pohlcuje hluk, čím vytvára pokojnejšie a tichšie životné prostredie.

Zadržiavanie dažďovej vody – zelené strechy pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, čím znižujú riziko pretečenia mestských kanalizácií a záplav.

Zlepšenie kvality ovzdušia – rastliny na zelených strechách fungujú ako prirodzené filtre, ktoré absorbujú oxid uhličitý, vypúšťajú kyslík a zachytávajú prachové častice a iné znečisťujúce látky z ovzdušia.

Biotopy pre živočíchy – či už ide o včely, motýle alebo vtáky, zelené strechy môžu pomáhať udržiavať a podporovať biodiverzitu v mestskom prostredí.

Zelené strechy teda predstavujú viac než len estetický doplnok k budovám; sú živým systémom, ktorý prináša širokú škálu environmentálnych, sociálnych a ekonomických výhod.

Vegetačné strechy, tieto oázy pokoja a zelene v mestskom prostredí, neustále získavajú na popularite. Nie len, že pridávajú estetický rozmer budovám, ale ponúkajú aj množstvo environmentálnych výhod. V tejto časti blogu sa zameriame na vrstvy zelenej strechy a na výber správnych rastlín pre rôzne typy zelených striech.

Ako vrstva za vrstvou vytvára živý priestor

Zelená strecha sa skladá z viacerých kľúčových vrstiev, ktoré zabezpečujú jej životaschopnosť a funkčnosť. Tieto vrstvy sú od najnižšej po najvyššiu:

 • Separačná a klzná vrstva – zaisťuje oddelenie materiálov, ktoré by mohli chemicky reagovať. Znižuje trenie a zabraňuje nechcenému prenosu síl medzi rozličnými konštrukčnými prvkami.
 • Ochranná vrstva – táto vrstva slúži ako ochranný štít, ktorý zabraňuje prenikaniu vody do strechy. Slúži ako základná bariéra proti vode tak, aby sa zabránilo poškodeniu strechy.
 • Hydroakumulačná a drenážna vrstva – tieto prvky sú nevyhnutné pre správne odvádzanie prebytočnej vody zo strechy, aby sa predišlo jej hromadeniu. Zároveň sú zodpovedné za zhromažďovanie a uchovávanie vody, ktorá môže byť rastlinami využitá v obdobiach, keď prírodné zrážky nie sú dostatočné. Tieto prvky zabezpečujú, že zelená strecha má optimálne podmienky pre udržateľný rast vegetácie.
 • Filtračná vrstva – funguje ako most medzi drenážou a substrátom. Ako jemný filter čaju, zabraňuje prechodu jemných častíc substrátu do drenážnej vrstvy, čím zabezpečuje, že drenáž zostáva účinná.
 • Vegetačný substrát – predstavuje „pôdu“ pre rastliny na zelenej streche. Nie je to obyčajná zemina, ale špeciálne zmesi navrhnuté tak, aby boli ľahké, zadržiavali vlhkosť a zároveň poskytovali dostatok živín pre rastliny.
 • Ozelenenie – a napokon, koruna celého diela – vegetačná vrstva. Výber rastlín závisí od klímy, typu zelenej strechy a ďalších faktorov, ako je údržba a estetické preferencie.

Ako vybrať správnu zeleň pre moju strechu?

Výber rastlín je rovnako dôležitý ako štruktúra celej zelenej strechy. Nie každá rastlina sa hodí pre život na streche. Vyberanie rastlín schopných čeliť extrémnym podmienkam, ako je prudký vietor, intenzívne slnko alebo nízka úroveň výživných látok, je kľúčové. Tu sú príklady rastlín vhodných pre rôzne typy zelených striech:

Extenzívne zelené strechy – pre tieto strechy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyžadovali minimálnu údržbu, sú ideálne suchomilné a nízko rastúce rastliny ako sedum (rozchodník) alebo niektoré druhy tráv.

Intenzívne zelené strechy – tieto strechy môžu podporovať širšiu škálu rastlín, vrátane kríkov, tráv, byliniek a dokonca aj malých stromov. Je dôležité zohľadniť klimatické podmienky a maximálnu nosnosť strechy pri výbere týchto rastlín.

Ako zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť a funkčnosť?

Tieto kritériá zahŕňajú:

 • Statika budovy –  predovšetkým je dôležité zvážiť, či je existujúca konštrukcia budovy schopná niesť dodatočnú hmotnosť zelenej strechy. Jedná sa nielen o hmotnosť samotných rastlín a substrátu, ale aj dodatočnú záťaž, ktorú zelená strecha predstavuje. Túto záťaž tvorí okrem substrátu a rastlín aj zrážková voda a v zimných mesiacoch aj sneh. Preto je nevyhnutné, aby ste ešte pred začatím projektu konzultovali statické možnosti vašej budovy s odborníkom.
 • Prístup k údržbe – dostupnosť a jednoduchosť prístupu na strechu sú kľúčové pre pravidelnú údržbu zelenej strechy, vrátane zavlažovania, hnojenia a rezania rastlín. Tieto faktory by mali byť zohľadnené už v plánovacej fáze projektu.
 • Vodotesnosť a ochrana proti koreňom – pred začatím výstavby zelenej strechy je nevyhnutné zabezpečiť, že strešná krytina je plne vodotesná a odolná voči prenikaniu koreňov. Použitie špeciálnych ochranných membrán môže zabrániť potenciálnemu poškodeniu strechy koreňmi rastlín.

Pri výbere materiálov je našim partnerom spoločnosť Bauder, ktorá okrem iného poskytuje širokú škálu produktov špeciálne navrhnutých pre potreby zelených striech. Za účelom úspechu a trvácnej udržateľnosti zelenej strechy, produkty Bauder poskytujú nevyhnutnú funkčnosť a dlhodobú odolnosť strechy.

Od výzvy k riešeniu

Údržba

Aj keď si mnohí predstavujú zelenú strechu ako idylickú a samostatne udržateľnú záhradu, skutočnosť býva často odlišná. Tieto strechy vyžadujú pravidelnú údržbu vrátane odstraňovania buriny, zavlažovania počas suchých období, prerezávania rastlín a pridávania hnojív. Táto údržba je nevyhnutná pre zachovanie vitality strechy.

Náklady

Zelené strechy predstavujú vyššiu počiatočnú investíciu v porovnaní s tradičnými strešnými systémami. Avšak v budúcnosti sú energetické náklady domov so zelenými strechami nižšie.

Riešenia a tipy pre prekonanie výziev

Plánovanie a dizajn

Dôkladné plánovanie a premyslený dizajn sú kľúčom k znižovaniu následnej údržby a nákladov. Správna voľba rastlín, odolných proti lokálnemu podnebiu a s nízkymi požiadavkami na údržbu, môže významne zjednodušiť starostlivosť o zelené strechy. Táto voľba prispieva k dlhodobej udržateľnosti a znižovaniu nákladov na údržbu.

Spolupráca s odborníkmi

Spolupráca s odborníkmi na zelené strechy, ktorí majú znalosti a skúsenosti s konkrétnymi výzvami a najlepšími postupmi, môže výrazne pomôcť. Odborníci môžu poskytnúť cenné rady týkajúce sa dizajnu, výberu rastlín, údržby a navigácie v regulačnom prostredí.

Živá strecha nie je len ozdobou, je to záväzok k lepšej budúcnosti pre naše mestské prostredia.

Ako začať s vegetačnou strechou vo vašej domácnosti alebo firme

Plánovanie zelenej strechy je proces, ktorý otvára dvere k inovačným riešeniam pre vašu budovu. Ponúka vám príležitosť prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.

Plánovanie – predstavte si, že chcete vytvoriť malý ekosystém na svojej streche. Ako pri každej novej stavbe alebo rekonštrukcii, aj tu potrebujete začať základmi – analýzou a plánovaním. Prvým krokom je kontrola statiky vašej strechy; musíte zistiť, či vaša strecha dokáže uniesť dodatočnú záťaž. Vegetačné strechy môžu vážiť oveľa viac než tradičné strešné krytiny, v závislosti od typu vegetácie a systému, ktorý si vyberiete.

Voľba správneho typu zelenej strechy

Ako sme už vyššie spomínali, existujú dva hlavné typy vegetačných striech – extenzívne a intenzívne. Extenzívne strechy sú ľahšie, môžu vážiť približne 120 kg/m² a obsahujú tenšiu vrstvu substrátu. Sú špeciálne navrhnuté pre rastliny, ktoré vyžadujú menej starostlivosti, ako sú machy, sukulentné rastliny a bylinky. Intenzívne strechy naopak umožňujú pestovanie väčších rastlín a dokonca stromov, vyžadujú si však viac údržby a sú ťažšie. Tento typ strechy môže vážiť až okolo 300 kg/m².

Vytvorenie zelenej strechy môže byť očarujúcim a užitočným projektom, ktorý prinesie nielen krásu a biodiverzitu na vašu strechu, ale tiež zlepší mikroklímu v okolí vašej domácnosti. S trochou plánovania a správnym prístupom môžete aj vy prispieť k lepšej budúcnosti našich miest.

Budúcnosť strešných záhrad

Zelené strechy predstavujú jeden z najvýraznejších trendov v modernom urbanizme, ktorý sa nesie v znamení udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti.

Predstavte si budúce mesto, kde betónové džungle nevládnu krajinou, ale namiesto toho sa rozprestiera zeleň plná života. Tieto zelené oázy nielenže obnovujú biodiverzitu, ale prispievajú k zlepšeniu kvality vzduchu, redukcii hluku a regulácii vnútornej teploty budov.

Vegetačné strechy majú tiež významný dopad na znižovanie tzv. „tepelného efektu mestských ostrovov“, ktorý je častým problémom veľkých miest. Tento jav spôsobuje, že mestá majú oveľa vyššiu teplotu než ich okolie, čo vedie k zvýšenej spotrebe energie na klimatizáciu a ohrozuje zdravie obyvateľov. Zelené strechy pomáhajú tento jav zmierňovať tým, že absorbujú slnečné žiarenie a ochladzujú okolitý vzduch.

Strešné záhrady majú schopnosť absorbovať veľké množstvá dažďovej vody, čo pomáha znižovať riziko mestských záplav. Sú tiež útočiskom pre mnohé druhy rastlín, hmyzu a vtákov, ktoré by inak v mestskom prostredí mali obmedzené možnosti prežitia.

Ako sa teda môžete zapojiť do tejto zelenej revolúcie? Ak máte vlastný dom, možno by ste mohli zvážiť investíciu do zelenej strechy. Aj keď to môže byť na začiatku nákladnejšie, dlhodobé prínosy pre vás a vaše okolie sa stávajú neoceniteľnými.

Na záver, zelené strechy nie sú len trendom, sú zásadným krokom pre udržateľnú budúcnosť našich miest. Sú dôležitým krokom k harmonickému spolunažívaniu človeka a prírody, k obnove biodiverzity a k vytváraniu zdravších miest a obcí. Staňte sa súčasťou ekologickej zmeny a pomôžte zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia a formovať svetlejšiu budúcnosť pre mestá a budúce generácie.

LOGO bauder

Naša spoločnosť LAMINA PREŠOV je zastupiteľom spoločnosti Bauder na Slovensku. Spolu s obchodno-technickými zástupcami Bauder vám pomôžeme nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vašu zelenú strechu.

Neváhajte nás kontaktovať!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko
Mám záujem o zelenú strechu
Typ strechy
Súhlas