Poistná hydroizolácia šikmej strechy

Poistná hydroizolácia šikmej strechy: čo je to a aké sú hlavné kritériá pri jej výbere

  • 10. 07. 2024
  • Strechy

Stavba domu je jednou z najväčších investícií, ktoré môžeme v živote urobiť. Každý detail, od základov až po strechu, si zaslúži našu plnú pozornosť. Ak ste sa rozhodli pre šikmú strechu, pri jej plánovaní sa stretnete s pojmom „poistná hydroizolácia“. V dnešnom článku sa pozrieme na to, aké funkcie spĺňa poistná hydroizolačná vrstva a aké výrobky sa používajú na jej vytvorenie.

Čo je to poistná hydroizolácia a jej funkcia

Poistná hydroizolácia šikmej strechy slúži ako ochranná „poistná“ vrstva medzi strešnou krytinou a samotnou konštrukciou strechy. Slúži na ochranu krovu a tepelnej izolácie pred poveternostnými vplyvmi, vodou a vetrom. Pri poškodení strešnej krytiny preberá funkciu hlavnej hydroizolácie. 

Hlavnou úlohou poistných hydroizolácii je zabezpečiť, aby do strešného systému neprenikala voda, a zároveň umožniť, aby vlhkosť, ktorá vznikne počas prevádzky v obytných priestoroch alebo sa dostane do vrstvy tepelnej izolácie z iných dôvodov, mohla unikať von. Predchádza sa tak vzniku plesní, hniloby a ďalších problémov, ktoré môžu znížiť životnosť vášho domu.

Výhodou použitia poistných hydroizolácii je aj to, že chránia strechy pred poveternostnými vplyvmi už počas realizačných prác. To znamená, že strešné a rekonštrukčné práce môžu prebiehať celoročne bez väčšieho rizika zatečenia.

Poistná hydroizolácia šikmej strechy

Poistné hydroizolácie poznáme aj pod názvami: podstrešné fólie, strešné fólie či membrány, paropriepustné fólie, difúzne fólie alebo asfaltové podkladové pásy.

Na trhu existuje množstvo výrobkov pre hydroizolácie šikmých striech, pričom každý má svoje špecifické vlastnosti a oblasti použitia. 

Ako si vybrať správnu poistnú hydroizoláciu?

Pri výbere správnej hydroizolácie by sme mali zvážiť niekoľko faktorov:

Najprv by sa mal vyhodnotiť sklon strechy vo vzťahu k bezpečnému sklonu strechy (BSS), ktorý určuje výrobca zvolenej strešnej krytiny. Zhodnotia sa zvýšené požiadavky na strechu, ako napríklad obytné podkrovie, strešné okná, členitosť strechy alebo klimatická oblasť. Projektant by mal podľa toho v projekte uviesť požadovanú triedu tesnosti hydroizolácie.

Vodotesnosť

Odolnosť voči presiakaniu vody je kľúčová vlastnosť každej poistnej hydroizolačnej fólie v šikmej streche. Bez nej by fólia neplnila svoju funkciu.

Pri strechách so zvýšenými požiadavkami a s menším sklonom než BSS, musí poistná hydroizolácia vytvárať vodotesné podstrešie. V takom prípade sa používajú poistné hydroizolácie s najvyššou triedou tesnosti W1, ktoré sa kladú priamo na debnenie s prelepenými spojmi. Podľa noriem musia kontaktné poistné hydroizolácie spĺňať stupeň vodotesnosti W1, nekontaktné W1 alebo W2.

UV odolnosť

Väčšina podstrešných fólií má uvedenú UV odolnosť 3 mesiace. Nájdu sa aj varianty s 5-6 mesačnou odolnosťou. Berie sa tu do úvahy priemerné ročné slnečné žiarenie. S narastajúcim periodickým slnečným žiarením sa úmerne skracuje čas maximálnej expozície UV žiareniu.

Reakcia na oheň

Požiarna bezpečnosť striech sa posudzuje komplexne, ako celok. Berie sa do úvahy ukazovateľ reakcia na oheň použitých materiálov, ktorý označuje ich horľavosť. Stavebné výrobky prechádzajú laboratórnymi skúškami a zaradzujú sa do triedy reakcie na oheň: A1, A2, B, C, D, E alebo F.

Paropriepustnosť

Na označenie poistných hydroizolácii sa často používa pojem „difúzna alebo paropriepustná fólia„, čo vychádza z ich schopnosti prepúšťať paru. Difúzne fólie prepúšťajú paru len jedným smerom – z interiéru do exteriéru.

Zo strany interiéru chránia tepelnú izoláciu parotesné fólie. Parotesné fólie zabraňujú alebo minimalizujú prenikaniu vlhkosti z interiéru do izolačných vrstiev strechy. (Obzvlášť v zimných mesiacoch, keď sa v dome hromadí veľa vlhkosti). Delíme ich na parozábrany a parobrdzy. Hlavný rozdiel medzi parozábranou a parobrzdou spočíva v ich sd-hodnote.

Sd-hodnota vyjadruje priedušnosť materiálu pre vodnú paru a udáva sa v metroch (m). Difúzne otvorené vrstvy majú Sd-hodnotu ≤ 0,5 m. Parobrzdy s Sd-hodnotou od 0,5 do < 1 500 m umožňujú regulovaný prechod vlhkosti. Vysoká Sd-hodnota značí vysoký odpor proti prechodu vodnej pary, čím materiál funguje ako parozábrana. Parozábrany s Sd-hodnotou ≥ 1 500 m úplne zabraňujú prenikaniu vlhkosti a používajú sa v difúzne uzavretých konštrukciách.

Corotop RED STRONG prierez strechou domu

Materiál

Podstrešné fólie: moderné podstrešné fólie sa zvyčajne skladajú z viacerých vrstiev. V súčasnosti sa najviac používajú 3-vrstvové podstrešné fólie, pri ktorých najdôležitejšiu vrstvu – funkčnú membránu, chráni z oboch strán netkaná textília z umelých vlákien. Najčastejšie je to PP (polypropylén) alebo PES (polyester).

Na trhu sa už objavili aj dvojvrstvové strešné fólie novej generácie – TPU. Horná vrstva TPU  (Termoplastický polyuretán) má už v sebe funkčnú membránu. Spodnú vrstvu tvorí polyesterová netkaná textília PES. Strešné fólie TPU starnú pomalšie ako trojvrstvové PP (polypropylénové) strešné fólie. Majú dlhšiu životnosť funkčnej membrány.

Ochranné vrstvy na fóliách zlepšujú manipuláciu s fóliou a posilňujú jej mechanické vlastnosti, pričom lícová strana obsahuje potlač pre jednoduchšiu inštaláciu.

Asfaltové podkladové pásy: Okrem podstrešných fólií sa ako poistná hydroizolácia šikmých striech používajú aj asfaltové pásy.  Inovatívne asfaltové podkladové pásy od firmy Bauder sú vynikajúcim príkladom produktu, ktorý ponúka vysokú mieru ochrany. Navrhujú sa tak, aby vydržali extrémne poveternostné podmienky a zabezpečili spoľahlivú ochranu počas celej životnosti strechy. V ponuke Bauder nájdete riešenia, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám a požiadavkám.

Bauder TOP NSK fólia, membrána pre šikmé strechy, asfaltová, montáž na drevené debnenie
BauderTOP TS 40 NSK asfaltový podkladový pás 

Plošná hmotnosť g/m2

Označuje hmotnosť 1 m² hydroizolácie v gramoch a často sa využíva ako marketingový nástroj. Vyššia gramáž nemusí vždy znamenať lepšiu kvalitu, pretože lacné suroviny môžu zvyšovať hmotnosť na úkor drahších komponentov.

Pevnosť v ťahu

Stanovuje sa laboratórnymi skúškami v pozdĺžnom a priečnom smere. Vysoká pevnosť v ťahu ochráni fóliu pred poškodením počas montáže a bezpečne zachytí padajúce nástroje alebo časti strešnej krytiny. Môže tiež zachrániť život pokrývačov pri páde.

Predĺženie

Pomer pozdĺžneho a priečneho predĺženia vzorky k pôvodnej dĺžke v momente pretrhnutia.

Odolnosť proti pretrhnutiu

Zvýšená odolnosť proti pretrhnutiu fólie napr. klincom sa určite ocení počas montáže. Táto funkcia hrá významnú úlohu aj pri dočasnom prekrytí strešnej konštrukcie, keď fólia musí odolať zvýšeným poveternostným vplyvom.

Tieto vlastnosti strešných fólií sa dajú merať a výrobcovia ich uvádzajú v technických listoch a vyhláseniach o parametroch.

Strešné systémy, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Výrobky od spoľahlivých výrobcov prechádzajú prísnymi testami, na základe ktorých sa im prideľujú príslušné certifikáty. Pracovníci, ktorí s nimi pracujú na strechách, ocenia nie len tieto merateľné vlastnosti, ale aj vlastnosti, ako sú protišmykový a neoslnivý povrch fólie. Profesionáli oceňujú fólie, s ktorými sa dobre manipuluje a ktoré sa ľahko inštalujú pri zložitých detailoch.

Naši zákazníci si už dôkladne otestovali podstrešné fólie od výrobcu Corotop a asfaltové podkladové pásy od výrobcu Bauder. Tieto výrobky od spoľahlivých výrobcov sú známe svojou vysokou kvalitou a vynikajúcimi parametrami. Disponujú potrebnými certifikátmi a už mnoho rokov si užívajú celosvetovú popularitu. Výrobky Corotop a Bauder predstavujú synonymum spoľahlivosti a dlhej životnosti, čo našim zákazníkom zaručuje, že investujú do produktov, ktoré skutočne vydržia a ochránia ich strechy pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Aby parotesné a paropriepustné fólie plnili svoju funkciu, musia sa správne nainštalovať do strešného plášťa. Všetky spoje sa musia starostlivo prelepiť vhodnými páskami, ktoré odporúčajú výrobcovia. Väčšina podstrešných fólií sa dnes už predáva s integrovanými lepiacimi páskami, ktoré urýchľujú ich montáž. Na opravy rôznych poškodení fólií sa používajú špeciálne lepiace pásky.

Úspešnosť strešného systému závisí od mnohých faktorov. Kvalita použitého materiálu, odborná profesionálna montáž a precíznosť pri inštalácii všetkých komponentov sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie strechy. Je dôležité vyberať materiály od dôveryhodných výrobcov a investovať do ich správnej inštalácie. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť a funkčnosť vašej strechy, čo vám prinesie pokoj a istotu, že vaša strecha spoľahlivo ochráni váš domov.

Na stiahnutie: Prehľad podstrešných fólií Corotop MATRIX