Zelené strechy

Zelené strechy – vegetačné strechy s vegetáciou a pôdou sú ekologickými riešeniami v architektúre.  Zvyšujú udržateľnosť a zlepšujú životné prostredie. Zelené strechy sa delia na dva typy – intenzívne a extenzívne.

Extenzívne vegetačné strechy majú nižšiu váhu a vyžadujú minimálnu údržbu. Pochôdzne sú iba v rámci kontroly a údržby plochy. Tvoria ich nenáročné rastliny, prevažne nízkeho vzrastu (napr. rozchodníkmi). Tieto strechy vyžadujú minimálne zavlažovanie a hnojenie.

Intenzívne vegetačné strechy poskytujú bohaté a rôznorodé záhradné priestory na strechách budov, čím zvyšujú estetickú príťažlivosť, podporujú biodiverzitu. Okrem toho vytvárajú príjemné rekreačné zóny pre obyvateľov a návštevníkov.

Zelené strechy ponúkajú rad výhod, ktoré prispievajú nielen k estetike a funkčnosti budov, ale aj k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality života v mestských oblastiach. Taktiež zlepšujú tepelnú izoláciu budov, čo môže znížiť náklady na kúrenie v zime a chladenie v lete, čím prispievajú k energetickým úsporám. Takisto zadržiavajú dažďovú vodu, čím znižujú mestský odtok a riziko povodní. Zelené strechy tiež zlepšujú kvalitu vzduchu v mestách. Rastliny na strechách pohlcujú znečisťujúce látky a produkujú kyslík, zlepšujú kvalitu vzduchu absorpciou znečistenia a CO2 a esteticky obohacujú mestské prostredie.

Z týchto dôvodov sa takéto strešné záhrady stávajú čoraz populárnejšou voľbou pre trvalo udržateľné stavebné projekty.

Aj keď tieto strechy prinášajú mnoho výhod, existujú aj určité nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pri ich plánovaní a realizácii. Jednou z hlavných nevýhod vegetačných striech sú vyššie počiatočné náklady na inštaláciu v porovnaní s tradičnými strechami. Intenzívne zelené strechy potrebujú pravidelnú údržbu, ako je zavlažovanie a hnojenie, čo zvyšuje časovú a finančnú náročnosť. Obmedzený výber rastlín pre vegetačné strechy vyžaduje starostlivý výber.

Vegetačné strechy, navzdory počiatočným vyšším nákladom a údržbe, získavajú na popularite v mestách vďaka ich environmentálnym výhodám a energetickým úsporám. 

Viac o zelených strechách si môžete prečítať v našom blogovom článku Zelené strechy – príroda tam, kde by ste ju najmenej čakali.

Spoločnosť LAMINA PREŠOV je zastupiteľom spoločnosti Bauder na Slovensku. Spolu s obchodno-technickými zástupcami firmy Bauder vám individuálne navrhneme to najvhodnejšie systémové riešenie pre akýkoľvek druh strechy.

Kontaktujte nás!

Čítať viac

Balíky pre zelené strechy:

Balík 1 - Extenzívna zelená strecha 110kg-m2    Balík 2 - Extenzívna zelená strecha 130 kg-m2     

Filtrácia
Balenie
Materiál
Merná jednotka
Minerálny základ
Použitie
Výrobca
Výrobok
Cena
Zrušiť filter
Názov produktu
Cena
Dostupnosť
13 – 24 z 35 produktov
  • 2 / 3