šikmá strecha - oplechovanie strechy pohľad z vrchu

Bezpečná strecha – ako oplechovanie strechy zvyšuje odolnosť vášho domu

  • 03. 06. 2024
  • Plechy

Oplechovanie strechy a fasád budov predstavuje kľúčový prvok v architektonickom dizajne a zároveň zabezpečuje dôležitú ochrannú funkciu pre celú stavbu. Hoci sa môže na prvý pohľad vnímať ako len estetický doplnok, jeho úloha je oveľa významnejšia. Oplechovanie, tiež nazývané lemovanie strechy, chráni budovy pred škodlivými vplyvmi počasia a zaisťuje ich dlhšiu životnosť a funkčnosť.

Kvalitne vykonané oplechovanie tvorí základ pre zachovanie tesnosti a odolnosti strešnej krytiny. Je to prvok, ktorý sa môže zdať nepatrný, no jeho prítomnosť a správne vykonanie má obrovský význam pre celkovú ochranu a integritu strechy. Ako ochrana proti vlhkosti zohráva oplechovanie rozhodujúcu rolu v prevencii poškodenia strešnej konštrukcie a zatekaniu do interiéru.

Esteticky, oplechovanie prispieva k jednotnému vzhľadu domu, poskytuje možnosť farebného zladenia s ostatnými prvkami exteriéru a zvýrazňuje architektonické detaily.

Čo vlastne je oplechovanie strechy?

Oplechovanie, je známe aj pod názvami ako lemovky alebo lemovanie strechy. Sú to rôzne klampiarske prvky z kovových plechov aplikované na kritické miesta strechy, ako sú jej okraje, úžľabia, nárožia, hrebene, atiky, spoje so stenou, či oblasti okolo strešných výlezov, okien, vikierov a komínov. Hlavnou úlohou týchto klampiarskych prvkov je ochrana strešnej konštrukcie pred vniknutím vody, vlhkosti a vetra.

Správny výber a profesionálna inštalácia týchto prvkov sú kľúčové pre zachovanie integrity a funkčnosti celej strešnej konštrukcie.

Prehľad prvkov pre oplechovanie strechy

Pri oplechovaní strechy sa používa niekoľko špecifických produktov, ktoré zabezpečujú ochranu a estetický vzhľad celej strešnej konštrukcie. Tu sú niektoré z najbežnejšie používaných výrobkov na oplechovanie strechy:

Záveterná lišta štítová/Štítové lemovanie/Štítovka

Záveterné lišty inštalujeme primárne na štítoch budov, čo sú vertikálne bočné hrany, kde šikmá strecha končí. Jej základnou funkciou je zabezpečenie strechy proti prenikaniu atmosférických vplyvov ako dážď, sneh a vietor do podkrovia a celej strešnej konštrukcie. Ukončuje strešnú rovinu a zabraňuje podfúknutiu strešnej krytiny. V závislosti od typu strešnej krytiny sa inštaluje buď pod krytinu alebo na krytinu.

(U nás v LAMINE PREŠOV vyrábame štandardne dva typy z rôznych druhov oplechovania. Jeden pre plechové profilované krytiny s vlnou a druhý pre falcované krytiny alebo Clip Panel).

Odkvapové lemovanie

Odkvapové lemovanie inštalujeme na dolnom okraji strechy, pozdĺž najnižších hrán strešných plôch, tzv. odkvapových hrán. Jeho úlohou je zabezpečenie účinného odvádzania zrážkovej vody z povrchu strechy do odkvapových žľabov. Chráni okraje strechy pred pôsobením vody, čím predlžuje životnosť materiálu a zabraňuje vnikaniu vody do strešnej konštrukcie a do budovy. Inštaluje sa pod podstrešnú fóliu alebo pod krytinu. Pri inštalácii falcovanej krytiny alebo Clip Panelu slúži aj ako štartovacia lišta – štartovací profil pre krytinu.

Hrebenáč a nárožie

Hrebenáče sa používajú na vrcholovej časti strechy, kde sa spájajú dve strešné plochy. Prekrývajú hrebeň strechy a chránia pred vniknutím vody a nečistôt. Používajú sa aj na prekrytie nárožia a na vikieroch. Na profilovaných krytinách sa na štítoch a nárožiach ukončujú čelami hrebenáča.

Bočné a vrchné oplechovanie strechy – oplechovanie k stene

Tiež ho poznáme ako bočné lemovanie a vrchné lemovanie. Bočné lemovanie slúži najmä na bočné napojenie plechu na múr, tam kde sa strecha stretáva so zvislou stenou. Pomocou vrchného lemovania napojíme krytinu na múr, ktorý pokračuje nad strechou.

Úžľabie

Úžľabie je dôležitý prvok oplechovania strechy, ktorý slúži na efektívne odvádzanie vody z miest, kde sa stretávajú dve strešné roviny. Typicky má tvar písmena „V“. Tento komponent zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane strešnej konštrukcie pred zatekaním a poškodením, ktoré môžu spôsobiť dažďové zrážky.

Oplechovanie komína

Vykonanie oplechovania komína si vyžaduje vysokú úroveň odbornosti. Zvyčajne sa ponecháva na skúsených klampiarov, ktorí realizujú oplechovanie komína falcovacou technikou. Používajú pritom samotnú strešnú krytinu, ktorou pokrývajú strechu, alebo bočné a vrchné lemovky. Tento prístup zaisťuje mimoriadnu tesnosť a odolnosť spojov, ktoré sú kritické pre dlhodobú ochranu oblasti komína pred vplyvmi počasia a mechanickým poškodením. Zručnosti klampiarov v oblasti správneho výberu materiálov a ich spracovania zabezpečenia nielen funkčné, ale aj esteticky príťažlivé oplechovanie komína. Ich schopnosť adekvátne čeliť špecifickým výzvam, ktoré môže konkrétny komín predstavovať, značne prispieva k celkovej kvalite a spoľahlivosti vykonanej práce.

Na trhu nájdete aj hotové sady oplechovania komína a atiky. Tieto sady zjednodušujú inštaláciu a obsahujú všetky potrebné komponenty predpripravené podľa vašich rozmerov.

Oplechovanie strešného okna

Oplechovanie strešných okien je prvkom strešného systému, ktorý poskytuje ochranu a zabezpečuje tesnosť v miestach, kde sa strecha stretáva s rámom strešného okna. Tento druh oplechovania efektívne odvádza dažďovú vodu a zabráni prenikaniu vlhkosti do vnútra budovy.

Väčšina výrobcov strešných okien odporúča k svojim oknám svoje špecifické lemovania, ktoré perfektne sedia s ich produktami. Tieto lemovania sa líšia v závislosti od druhu strešnej krytiny a zabezpečujú optimálnu funkčnosť a estetiku pre každý typ strechy.

Oplechovanie vikiera

Vikier je alternatívou strešných okien. Je to architektonický prvok, ktorý sa nachádza na šikmej streche budovy. Ide o výstupok zo strechy, ktorý obsahuje okno a slúži na sprístupnenie svetla a vzduchu do podkrovných priestorov. Vikiere môžu mať rôzne tvary a veľkosti, preto je ich realizácia technicky náročnejšia. Vyžaduje sa tu presné spracovanie detailov a správne napojenie vikiera na rovinu strechy. Na tento účel sa využívajú skoro všetky typy oplechovania, ktoré sme spomenuli vyššie. Spolu zabezpečujú tesnosť a ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Použitie falcovanej krytiny umožňuje úpravu celého vikiera, vrátane stien.

Oplechovanie pultovej strechy – pultové lemovanie

Pultové lemovanie je špecifický typ strešného lemovania, ktorý sa používa predovšetkým na pultových strechách – teda na strechách s jedným sklonom. Dá sa povedať, že plní funkciu hrebenáča.

Oplechovanie atiky

Oplechovanie atiky zabezpečuje ochranu a estetický vzhľad horného okraja strechy – atiky. Atika je časť obvodového múru, ktorá vyčnieva nad úroveň strechy. Tento múr slúži ako architektonický prvok alebo zvýšená bariéra proti prieniku vody. Zvyčajne sa vyrába presne podľa požadovaných rozmerov a tvarov.

Oplechovanie pultovej strechy a atiky

Každý zo spomenutých komponentov oplechovania strechy má svoje špecifické úlohy. Spoločne zabezpečujú funkčnosť, bezpečnosť a vizuálnu príťažlivosť strechy. Aj správna inštalácia a výber vhodných materiálov sú kľúčové faktory, ktoré prispievajú k dlhodobej spoľahlivosti a vizuálnej príťažlivosti strechy.

Poznajte svoje možnosti

Oplechovanie strechy sa môže vyrábať z rôznych plechov. Každý typ materiálu má svoje špecifické vlastnosti a výhody. Medzi najpopulárnejšie patria:

Lakoplastované plechy – obojstranne pozinkované plechy s lakoplastovou polyesterovou vrstvou. Majú dlhú životnosť, vysokú odolnosť proti korózii, mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom. Medzi ich ďalšie výhody patrí široká paleta farebných prevedení a povrchových úprav. Vďaka tomu dokonale splynú s farbou a textúrou strešnej krytiny.

Pozinkované plechy – oplechovanie z pozinkovaného plechu predstavuje spoľahlivú a cenovo dostupnú možnosť. Tento typ plechu je obľúbený najmä na zladenie s pozinkovanou strešnou krytinou, napr. trapézom alebo vlnitým plechom.

Poplastované plechy – oplechovanie vyrobené z poplastovaného plechu ponúka výnimočné vlastnosti. Najvýznamnejšou charakteristikou tohto plechu je zvárateľnosť, čo z neho robí ideálny materiál pre oplechovanie plochých striech a ukončenie hydroizolačných fólií PVC a TPO/FPO natavením. Tieto plechy rozdeľujeme na PVC a TPO/FPO, podobne ako umelohmotné fólie, s ktorými sa používajú. Pri výbere oplechovania z poplastovaného plechu si dávajte pozor na zhodnosť materiálu. PVC fólia sa používa iba s PVC oplechovaním, TPO/FPO fólia len s TPO/FPO oplechovaním. Týmto spôsobom zabezpečíte optimálnu kompatibilitu a dlhodobú ochranu vašej strechy.

Hliníkové, medené a titánzinkové plechy – využívajú sa pri strešných krytinách z rovnakých materiálov. Aj keď sú tieto plechy drahšie, ich vynikajúce vlastnosti zaručujú dlhú životnosť a jedinečnosť strechy.

Pri výbere správneho typu oplechovania a jeho komponentov by sme mali zohľadniť špecifické podmienky daného objektu, ako sú klimatické podmienky a štýl stavby. Odborníci na strechy vám radi pomôžu s profesionálnou inštaláciou a výberom najvhodnejších materiálov.

Profesionálni klampiari si vedia vyrobiť oplechovanie sami, presne podľa potrieb danej stavby. Dostupné sú aj hotové výrobky pre oplechovanie strechy so štandardnými tvarmi a rozmermi. Hotové oplechovania sú skvelou voľbou pre domácich majstrov, no zároveň zjednodušia a urýchlia inštaláciu aj profesionálom.

Oplechovania sa vyrábajú na CNC strojoch. V našej výrobe disponujeme modernými CNC strojmi na delenie a ohýbanie plechov, ktoré umožňujú produkciu oplechovania v rôznych rozmeroch. Táto technológia nám umožňuje vyhovieť špecifickým požiadavkám našich zákazníkov a zaručiť vysokú kvalitu a presnosť každého produktu.

Investícia do kvalitného oplechovania sa oplatí

V konečnom dôsledku je oplechovanie strechy neoddeliteľnou súčasťou každej kvalitnej a odolnej strešnej konštrukcie. Správne zvolené a odborne inštalované oplechovanie zaručí nielen dlhodobú ochranu vašej strechy, ale aj zvýšenie celkovej životnosti vášho domu. Moderné technológie výroby a možnosť prispôsobenia oplechovania presne podľa vašich požiadaviek vám umožnia dosiahnuť optimálny výsledok, ktorý splní všetky vaše očakávania. Nezabúdajte, že investícia do kvalitného oplechovania sa vám vráti v podobe bezpečnej, odolnej a esteticky atraktívnej strechy, ktorá ochráni váš domov po mnoho rokov.